• Serbia
  • Group

Ko smo mi?

Mi u Bisnode-u se interesujemo za ulogu pojedinca kao igrača na finansijskom tržištu, i to na primer, na takav način da pokušavamo da olakšamo proces kako kupci i prodavači pronalaze jedan drugog. S druge strane nas ne zanima privatnost pojedinca. Nužno određivanje granice zahteva pažljivo vaganje. Zbog toga poštujemo sledeće principe:

  • Uvek uvažavamo javni interes nasuprot potrebe pojedinca za ličnim integritetom.
  • Koliko je to moguće, brinemo se za to da osigurane informacije budu tačne, relevantne i aktualne.
  • Stalno sprovodimo organizacione i tehničke mere kako bi izbegli širenje informacija na one igrače koji ne odgovaraju našim principima.
  • Ocenjujemo i odgovaramo na svaku reakciju i mišljenja koje dobijemo vezano za naš postupak po pitanju integriteta.


Naša odgovornost kao distributera time postaje sve jasnija: osiguravanje pristupa do kvalitetnih informacija za sve.Miroslav Ekart
Direktor

Irina Zdravković
Direktor sektora za marketing i komunikacije

Emina Kalezić
Savetnik ključnih klijenata

Dragana Obradović
Rukovodilac sektora za kadrovsku službu

Jelena Nevjestić
Supervizor sektora za telefonsku prodaju

Danijela Banjac
Supervizor sektora za telefonsku prodaju