• Serbia
  • Group

Narudžbenica

Narudžbenica

Naručujem:
Srbija
Slovenija
Hrvatska
Bosna i Hercegovina
Poljska
Crna Gora
Njemačka
Austrija
Italija
Švicarska
Mađarska
Rusija

Vaša narudžbenica je pravno obavezujuća. Narudžbenica je važeća za vremenski period od jedne godine i automatski se produžava za jednak vremenski period, ukoliko se pisanim putem ne otkaže 30 dana pre isteka. Cene su navedene u evrima i bez izraženog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Izmene uvažavamo u roku od 7 dana od potpisivanja narudžbenice. Naručilac se obavezuje da će iznos izmiriti u roku od 7 dana od primanja računa. Narudžbenica je pravno obavezujuća i neopoziva. Naručilac potvrđivanjem narudžbenice odgovara za sadržaj i tačnost podataka.


Prilikom slanja je došlo do greške. Molimo provjerite jesu li sva polja pravilno ispunjena.
Vaša je narudžba zaprimljena. Kontaktirat ćemo Vas ubrzo.