• Serbia
 • Group

DBAI Dun & Bradstreet Access to Internet

DBAI osigurava instant pristup do Dun & Bradstreet globalnih poslovnih informacija što omogućava neposredno odlučivanje o riziku potencijalne stranke, klijenta ili dobavljača.

Brzim internet pristupom do Dun & Bradstreet svetske baze podataka s poslovnim informacijama za više od 250 miliona preduzeća iz 220 država sveta korisnici DBAI imaju pristup:Business Information Reports (BIR): profil rizičnosti preduzeća, rentabilnosti,  finansijske stabilnosti i sposobnosti plaćanja.

Country Insight: ocena rizičnosti države – opšte političko, gospodarsko i komercijalno funkcionisanje države

Know Your Customer Report: nagrađeni međunarodni izveštaji „Upoznajte svog klijenta“ osiguravaju da je sve u skladu sa zakonskim propisima o pranju novca.

Monitoring ključnih promena statusa domaćih i međunarodnih preduzeća koje mogu imati uticaj na njihov profil rizičnosti. Informacije se mogu isporučivati i na e-mail. Tako ste sigurni da ćete u slučaju kritične promene biti odmah obavešteni i bez prijavljivanja na portal.


Dun & Bradstreet kvaliteta podataka – Proces DUNSRightTM: Moć iza kvalitetnih informacija

D&B DUNSRightTM proces je razlog što klijenti mogu biti sigurni u svojim ključnim poslovnim odlukama.
Osnova procesa D&B DUNSRightTM je garancija kvaliteta koja uključuje preko 2.000 zasebnih automatskih i ručnih provera kako bi se uverili da podaci odgovaraju našim visokim standardima kvaliteta. Osim toga istovremeno pet pogona radi na prikupljanju i bogaćenju podataka.

D&B definiše kvalitet podataka sa četiri ključna pitanja:

 1. Jesu li podaci tačni?

 2. Jesu li podaci potpuni?

 3. Jesu li podaci ažurni?

 4. Jesu li podaci globalno dosledni?

Proces prikupljanja podataka

 • Globalno prikupljane podataka znači prikupljanje podataka iz različitih izvora po celom svetu.

 • Podaci se integrišu u bazu podataka pomoću našeg patentiranog Entity Matching sistema, pomoću kojeg

  kreiramo jednu tačniju sliku pojedinog preduzeća.

 • Dodajemo D-U-N-S® Number kao jedinstveni broj za identifikaciju i globalno praćenje kroz svaki korak

  životnog ciklusa i aktivnosti preduzeća.

 • Upotrebimo Corporate Linkage kako bi klijentima omogućili celokupni pregled rizika i prilika koje imaju

  obzirom na slična preduzeća.

 • Na kraju, naši prediktivni pokazatelji procene prošlo poslovanje i predviđaju mogućnosti da će preduzeće

 poslovati isto i ubuduće.