• Serbia
  • Group

KYC Know Your Customer Report

Preduzeća u  finansijskom sektoru ili u bilo kojoj delatnosti gde su prisutne velike novčane transakcije moraju uvažavati zakonodavstvo EU za sprečavanje pranja novca. Kazne za nepridržavanje su visoke i vrlo stroge.

Stoga je Dun & Bradstreet razvio Complience Solutions među koje spadaju i KYC izveštaji koji osiguravaju usklađenost (Complience) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.

KYC izveštaji osiguravaju usklađenost i proveravaju ako je preduzeće, odgovorna osoba ili država u kojoj preduzeće ima sedište na crnim listama ili je umešano u pranje novca.