• Serbia
 • Group

Portfolio intelligence za marketing

Savršeno rešenje za proaktivni marketing u korporativnom poslovanju (B2B), koje marketinškim stručnjacima nudi jasnu definiciju segmentacije tržišta i lako ažuriranje kontakata za poboljšavanje povraćaja ulaganja u marketing (ROMI = return of marketing investement)

 • Optimizacija budžeta – ušteda (novca, energije, vremena) radi bolje i pametnije segmentacije
 • Poboljšana mikro-segmentacija – prilagođavanje komunikacije različitim segmentima, predviđanje budućeg ponašanja, testiranje manjih marketinških kampanja
 • Trenutna i ažurirana lista klijenata
 • Upravljanje ključnim indikatorima uspešnosti u marketingu (MKPI, ROMI, penetracije na tržište)
 • Praćenje portfolija odabranih poslovnih partnera
 • Povećana svest o aktivnostima i uključenost svih odeljenja u marketing

PRIMERI PRIMENE U MAREKTINGU

Probijanje na novo/inostrano tržište

 • Uvezite postojeće liste klijenata
 • PI prepoznaje karakteristike postojećih klijenata
 • Jednim klikom koristitite ove funkcije na novom ciljnom tržištu
 • Kreirajte mikro-segment prema unapred određenim kriterijuma
 • Obezbedite kontakt informacije

 

Kao direktor marketinga želite da pratite svoje poslovne partnere – klijente, medije, reklamne agencije, štamparije, hotele/ugostiteljske objekte…

 • Uvezite jedan ili više portfolija postojećih partnera
 • PI vas obaveštava o značajnim promenama u odabranim portfolijima

 

Želite da prilagodite marketinške aktivnosti budućem ponašanju postojećih klijenata? (npr. Da podstaknete cross sale/upsale i sprečite odlazak stranaka…).

 • Uvezite listu postojećih klijenata
 • PI podržava posebno »tailor made« sisteme pokazatelja, sa kojima prepoznajete klijente sa najvećim i najmanjim potencijalom i klijente sa rizikom odlaska i što Vam daje mogućnost da prilagodite marketinško komuniciranje

 

Treba poboljšati komunikaciju sa odeljenjem prodaje radi brzog i efikasnog prilagođavanja marketinških aktivnosti (na osnovu povratne informacije od strane prodaje)

 • PI omogućava stvaranje različitih grupa korisnika kojima su potrebne određene informacije – idealno za interakciju između prodaje i marketinga
 • PI obaveštenja efikasno omogućavaju svim korisnicima u grupi da dobijaju najnovije informacije vezane za prodaju