• Serbia
  • Group

Prijava

Pristupna tačka za pretplatnike

Za prijavu kliknite Prijava i upišite svoje korisničko ime i lozinku.

U IZRADI

O proizvodu Smart Vision

Smart Vision, je jedinstven makroekonomski alat, namjenjen je svima koji u svakodnevnom poslovanju imaju potrebu praćenje aktuelnog stanja srpskog tržišta.